FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
25 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Regler för automatisk uppdatering av erbjudanden

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Beställare - en företagare eller en privatperson som beställer tjänsten med automatisk uppdatering av erbjudanden.
 3. Tjänsten för automatisk uppdatering av erbjudanden - nedan kallad tjänsten, består i att uppdatera varje valt erbjudande - försäljning på webbplatsen med angivna intervall. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten - det belopp som kunden måste betala för att utföra tjänsten med automatisk uppdatering av erbjudanden.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Beställaren gör en beställning för automatisk uppdatering av erbjudanden via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten visas på tjänsteordersidan och gäller för obestämd automatisk uppdatering av försäljningserbjudanden publicerade på plattformen.
 2. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett meddelande som bekräftar aktiveringen av tjänsten. Från det ögonblicket är tjänsten aktiv och kunden kan fortsätta att inkludera tjänsten i vart och ett av de publicerade och nypublicerade försäljningserbjudandena.
 3. Tjänsten fungerar på ett helt automatiskt sätt, utan inblandning av kunden.
 4. Kunden har rätt att kräva att tjänsten avaktiveras under vilken period som helst och återaktiveras när som helst.  
 5. Tjänsten är i drift från det ögonblick du köper den. Försäljningsofferter som publiceras före köpet uppdateras inte automatiskt. Tjänsten för dessa erbjudanden måste lanseras av Rektorn själv.
 6. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen och har en aktiv försäljningsmöjlighet.

 

§ 3 Returnerar

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 &sekt; 2 och pkt. 1, 2 och 3 &sekt; 4.
 3. För att få en återbetalning bör beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten tillhandahölls inte inom angiven tid, uppdragsgivaren rapporterade ett fel till entreprenören och detta reparerades inte inom angiven tid

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan och ange minst ett av de ovan nämnda fallen som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet. Entreprenören är skyldig att behandla klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse på mottagandet av ansökan.

 

§ 5 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.