FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
23 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Regler för paketen för företagstjänster

§ 1 Allmänt

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Rektor - en företagare eller en privatperson som köper ett företagspaket.
 3. Paket för företag – en uppsättning tjänster och förmåner i form av paket, tillhandahållna av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten - det belopp som kunden måste betala för att köpa ett företagspaket.
 5. Beställda tjänster - tjänster som, efter köp, finns kvar på huvudmannens användarkonto när som helst till deras förfogande.
 6. Automatiska tjänster - tjänster som aktiveras automatiskt och fungerar utan inblandning av rektor.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Kunden lägger en beställning på ett företagspaket via Merkandis webbplats. Kostnaden för paketet och de tjänster som ingår i det anges direkt på webbplatsen https://merkandi.se/packages.
 2. Efter att ha betalat för paketet som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett bekräftelsemeddelande. Från och med då, beroende på typen av tjänst:  
  1. För beställda tjänster - kunden har obegränsad tid på sig att fylla i tjänsteformuläret som initierar tjänsteutbudet
  2. För automatiska tjänster - tjänster aktiveras automatiskt på huvudmannens konto.
 3. Beställaren accepterar också villkoren för tjänster som ingår i paketen genom att köpa ett Paket för Företag. Tillgänglighet för individuella villkor:  
 4. Tjänsten anses vara genomförd när Kunden får en e-postbekräftelse på att paketet har aktiverats.  
 5. I händelse av att leverantören inte kan lansera tjänstepaketet, återförs det belopp som betalats för tjänsten till kundens konto inom 3 arbetsdagar. Återbetalningen sker i samma form som den betalning som Kunden gjort för tjänsten. Om sådan retur inte kan göras kommer Entreprenören att kontakta Uppdragsgivaren för att ordna med annan returform. &Nbsp;
 6. Tjänstepaketet är tillgängligt för användning under en obegränsad tid, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen.
 7. Entreprenören informerar om att vissa av tjänsterna som ingår i Paketen för företag riktar sig till användare med ett aktivt försäljningsalternativ. Uppdragsgivaren, som inte har en aktiv säljoption, får inte använda dessa förrän bolaget är verifierat och nämnda option är aktiverad. Vägran att aktivera eller avaktivera säljoptionen, oavsett anledning, berättigar inte Uppdragsgivaren att kräva återbetalning för köpet av paketet. &Nbsp;

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är avsaknaden av påbörjande av utförandet av de begärda tjänsterna. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör Beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 
 4. Entreprenören förbehåller sig att vid ändring av innehållet i paketet kan Beställaren ansöka om återbetalning av en andel av kostnaden för tjänsten i förhållande till inköpskostnaden för hela paketet.

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänstepaketet har inte aktiverats på huvudmannens konto.
 2. Tjänsterna är defekta eller är inte längre tillgängliga som en del av paketet på grund av ändringar gjorda av entreprenören.  
 3. Kunden har fått erbjudanden på andra varor än de som anges i beställningen.

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan och ange minst ett av de ovan nämnda fallen som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att pröva reklamationen inom 30 dagar från dagen för bekräftelse av rmottagande av ansökan.

 

§ 5 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.