FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
25 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Föreskrifter för tjänsten STANDARD trovärdighetscertifikat

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Rektor – en företagare eller en privatperson som beställer tjänsten STANDARD trovärdighetscertifikat.
 3. STANDARD trovärdighetscertifikattjänst - hädanefter kallad tjänsten, består av ytterligare användarverifiering med ett aktivt försäljningsalternativ på Merkandi-plattformen och dess certifiering. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten – det belopp som kunden måste betala för att tillhandahålla STANDARD-tjänsten för trovärdighetscertifikat.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Beställaren lägger en beställning på STANDARD-tjänsten för trovärdighetscertifikat via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten presenteras på tjänsteordersidan och gäller för en verifiering som utförs av kunden.
 2. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett bekräftelsemeddelande. Från och med det ögonblicket har uppdragsgivaren en obegränsad tid på sig att fylla i serviceformuläret, under vilken han kommer att förse entreprenören med nödvändiga uppgifter för att påbörja verifieringen.
 3. Efter att ha fyllt i serviceformuläret påbörjar Beställaren sin implementering inom 3 arbetsdagar från datumet för ifyllandet. Om tidsfristen för utförandet av tjänsten inte kan hållas, åtar sig Uppdragstagaren att omedelbart underrätta Uppdragsgivaren om detta och i sådant fall är avtalet föremål för individuella överenskommelser mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.
 4. Tjänsten anses vara genomförd i ett av två fall:
  1. Vid tidpunkten för utfärdandet av förtroendeintyget STANDARD, om verifieringen lyckades
  2. Vid vägran att utfärda ett certifikat om tillförlitlighet STANDARD om verifieringen inte lyckades.
 5. Entreprenören förbehåller sig rätten att begära ytterligare handlingar från uppdragsgivaren.
 6. Entreprenören förklarar att den kommer att förstöra alla dokument som skickats av entreprenören inom 72 timmar från slutet av verifieringen.
 7. Entreprenören kommer att informera uppdragsgivaren om resultatet av verifieringen via e-post. Entreprenören förbehåller sig rätten att inte avslöja orsaken till vägran att utfärda STANDARD-trovärdighetscertifikatet och/eller detaljerna för verifieringen.
 8. Verifieringsprocessen är entreprenörens affärshemlighet.
 9. Avvägran att utfärda STANDARD-intyget om trovärdighet ger inte Beställaren rätt att kräva återbetalning för den köpta tjänsten.
 10. Entreprenören förbehåller sig rätten att, utan att ange någon anledning, annullera STANDARD-trovärdighetsintyget i händelse av att man får en rapport som undergräver uppdragsgivarens trovärdighet.
 11. StANDARD-trovärdighetscertifikatet utfärdas för ett år.
 12. Giltigheten för STANDARD-trovärdighetscertifikatet är strikt beroende av den aktiva statusen för huvudmannens konto på Merkandi-plattformen.  
 13. Entreprenören förbehåller sig rätten till ytterligare verifiering av uppdragsgivaren under hela certifikatets giltighetstid.
 14. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen och har en aktiv försäljningsmöjlighet.

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör Beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten kunde inte tillhandahållas på grund av entreprenören, förutom i fall av vägran att bevilja STANDARD-trovärdighetscertifikatet på grund av ett negativt verifieringsresultat

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan, en och ange minst ett av de ovan nämnda fallen, vilket motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att behandla klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse på mottagandet av anmälan.
 

§ 5 Ansvar

Entreprenören är endast ansvarig för uppdragsgivarens verifiering. Entreprenören ansvarar inte för dess tillförlitlighet, både omedelbart efter verifiering och under hela certifikatets varaktighet. &Nbsp;

 

§ 6 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.