FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
25 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Föreskrifter för tjänsten - assistans av en dedikerad konsult

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Beställarpart - en företagare eller en privatperson som beställer entreprenörsverifieringstjänsten.
 3. Tjänsten för en dedikerad konsult - hädanefter kallad tjänsten, består i att tillhandahålla hjälp till användaren inom den omfattning som beskrivs i § 2. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten – det belopp som huvudmannen måste betala för att tillhandahålla en dedikerad konsults tjänst.
 5. Paket för företag – en uppsättning tilläggstjänster som erbjuds av entreprenören, säljs i ett paket

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Kunden får endast beställa tjänsten i ett av de två angivna fallen:
  1. I alla företagspaket (tjänsten är en del av alla tillgängliga)
  2. Som ytterligare 5 timmars paket, när du redan har köpt ett företagspaket.
 2. Kunden lägger en beställning på ett företagspaket eller en dedikerad konsultsupporttjänst via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten presenteras på serviceordersidan och avser assistans av en dedikerad konsult i det totala antalet timmar som anges på sidan.
 3. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett bekräftelsemeddelande. Från det ögonblicket har uppdragsgivaren en obegränsad tid på sig att fylla i serviceformuläret, där jag kommer att förse uppdragstagaren med nödvändiga kontaktuppgifter till uppdragsgivaren.
 4. Efter att ha fyllt i serviceformuläret påbörjar Beställaren sin implementering inom 3 arbetsdagar från datumet för ifyllandet. Om tidsfristen för utförandet av tjänsten inte kan hållas, åtar sig Uppdragstagaren att omedelbart underrätta Uppdragsgivaren om detta och i sådant fall är avtalet föremål för individuella överenskommelser mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.
 5. Tjänsten anses vara uttömd när kunden använder det totala antalet timmar som är tillgängliga under tjänsten.
 6. Kunden kan skicka in ett obegränsat antal förfrågningar om hjälp från en dedikerad konsult inom det tillgängliga antalet servicetimmar.
 7. Hjälp från en dedikerad konsult är endast tillgänglig via e-post på valfritt språk eller per telefon på följande språk: engelska, polska, spanska, tyska, franska, italienska.
 8. Entreprenören förbehåller sig rätten att ändra tillgängligheten för telefonsupport på något av språken. I detta fall, om ändringen är till nackdel för huvudmannen (det eller de språk som den dedikerade konsulten hittills har beställt hjälpen på och/eller språket i hans användarprofil), har han rätt att begära en återbetalning av de inbetalda medlen i förhållande till det återstående antalet timmar som ska användas enligt priset på tjänstepaketet.
 9. Om Leverantören inte kan erbjuda hjälp av en dedikerad konsult inom 3 arbetsdagar har Beställaren rätt att kräva återbetalning för den köpta tjänsten. Vid köp av ett Företagspaket kan Användaren begära återbetalning av en proportionell del av tjänstepriset som ingår i paketet. Det betalda beloppet för tjänsten återförs till huvudmannens konto inom 3 arbetsdagar. Återbetalningen sker i samma form som den betalning som Kunden gjort för tjänsten. Om sådan retur inte kan göras kommer Entreprenören att kontakta Uppdragsgivaren för att ordna med annan returform. &Nbsp;
 10. Som en del av tjänsten erbjuder entreprenören hjälp inom området:
  1. kontakt med utländska grossister (inklusive medling, förhandlingar, rådgivning)
  2. plattformssupport (inklusive rådgivning)
  3. grunderna för internationell försäljning (rådgivning inom området marknadsföring, produktval, etc.)
 11. Entreprenören förbehåller sig rätten att vägra assistans i en annan omfattning än den som anges i punkt 10. &2. I händelse av ett sådant avslag har kunden inte rätt till återbetalning.
 12. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen.

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör upphovsmannen samarbeta kontakta Merkandis kundtjänstkontor, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten tillhandahölls inte av entreprenören inom den period som anges som kontaktdatum för hjälp i den omfattning som anges i tjänstens villkor.
 2. Entreprenören ändrade omfattningen av det språk som erbjuds med hjälp av en dedikerad konsult, i enlighet med punkt 8 § 2

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan och ange minst ett av de ovan nämnda fallen som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att behandla klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse på mottagandet av anmälan.
 

§ 5 Ansvar

Entreprenören ansvarar endast för uppdragsgivarens hjälp i angiven omfattning.. Assistansen erbjuds med största omsorg utifrån entreprenörens bästa kunskaper och kompetens, dock ansvarar inte entreprenören för effekterna av hjälpen.  

 

§ 6 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.