FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
2 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Regler för tjänsten för översättning av meddelanden mellan användare

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Beställande part - en entreprenör eller en privatperson som beställer tjänsten att översätta meddelanden mellan användare.
 3. Tjänsten att översätta meddelanden mellan användare - hädanefter kallad tjänsten, består i att översätta varje inkommande och utgående e-postmeddelande som skickas av Merkandi-systemet till mottagarens språk. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten – det belopp som kunden måste betala för att tillhandahålla tjänsten att översätta meddelanden mellan användare.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Beställaren lägger en beställning på tjänsten att översätta meddelanden mellan användare via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten presenteras på tjänsteordersidan och gäller för obestämd översättning av inkommande och utgående e-postmeddelanden till kunden till modersmålet för båda parter som kontaktar varandra.
 2. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett meddelande som bekräftar aktiveringen av tjänsten. Från och med då är tjänsten aktiv och alla meddelanden översätts inom 3 timmar efter att de skickats eller tagits emot.
 3. Entreprenören förbehåller sig i motiverade fall rätten att förlänga översättningstiden för meddelandet till 72 timmar. I detta fall har uppdragsgivaren inte rätt till återbetalning.
 4. Entreprenören anger att i avsaknad av en översättning av meddelandet kommer uppdragsgivaren omedelbart att informera honom om detta. I detta fall har entreprenören 72 timmar på sig att tillhandahålla översättningen och lösa problemet. Om Uppdragstagaren inte kan lösa problemet inom angiven tid har Uppdragsgivaren rätt att kräva återbetalning för köpt tjänst. Återbetalningen sker i samma form som den betalning som Kunden gjort för tjänsten. Om sådan retur inte kan göras kontaktar Leverantören Uppdragsgivaren för att ordna med annan returform.
 5. Tjänsten fungerar på ett helt automatiskt sätt, utan inblandning av kunden.
 6. Kunden har rätt att kräva att tjänsten avaktiveras under vilken period som helst och återaktiveras när som helst.  
 7. Meddelandeöversättningstjänsten översätter meddelanden från vilket språk som helst till språket för mottagaren av meddelandet.
 8. Entreprenören använder automatiska översättningssystem för att erbjuda tjänsten, översättningar utförs inte av specialiserad personal.
 9. I fallet med korta meddelanden och/eller som innehåller många syntax-, stavnings-, grammatiska eller stilistiska fel, kanske översättning inte är möjlig. I sådana fall är kunden inte ansvarig för avsaknaden av den tillhandahållna tjänsten.
 10. Tjänsten är i drift från det ögonblick du köper den. Meddelanden som utbytts före köpet kommer inte att översättas.
 11. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen och har en aktiv försäljningsmöjlighet.

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör Beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten tillhandahölls inte inom angiven tid, uppdragsgivaren rapporterade ett fel till entreprenören och detta reparerades inte inom angiven tid

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan och ange minst ett av de ovan nämnda fallen som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att pröva klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse som förklarar mottagandet av anmälan.
 

§ 5 Ansvar

Entreprenören ansvarar endast för att tillhandahålla översättningen av meddelandet. Uppdragstagaren tillhandahåller även meddelandets källtext så att uppdragsgivaren kan läsa det. Eftersom meddelanden översätts av automatiserade system kan Leverantören inte ansvara för att översättningarna är korrekta och därmed för konsekvenserna av beslut som fattas på grundval av dem. &Nbsp;


§ 6 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.