FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
2 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Föreskrifter för entreprenörens verifieringstjänst

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Beställarpart - en företagare eller en privatperson som beställer entreprenörsverifieringstjänsten.
 3. Entreprenörsverifieringstjänst - nedan kallad tjänsten, består i att verifiera den entreprenör som uppdragsgivaren har angett och att sedan förse denne med en rapport som innehåller all information som hittats som kan hjälpa uppdragsgivaren att fatta beslut om samarbete med uppdragsgivaren. utvald entreprenör. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten – det belopp som kunden måste betala för att utföra entreprenörsverifieringstjänsten.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Beställaren lägger en beställning på entreprenörsverifieringstjänsten via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten presenteras på tjänsteordersidan och avser verifiering av en entreprenör som angetts av uppdragsgivaren.
 2. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett bekräftelsemeddelande. Från det ögonblicket har uppdragsgivaren en obegränsad tid på sig att fylla i serviceformuläret, där jag kommer att förse entreprenören med nödvändiga uppgifter om den verifierade entreprenören som han vill verifiera.
 3. Efter att ha fyllt i serviceformuläret påbörjar Beställaren sin implementering inom 3 arbetsdagar från datumet för ifyllandet. Om tidsfristen för utförandet av tjänsten inte kan hållas, åtar sig Uppdragstagaren att omedelbart underrätta Uppdragsgivaren om detta och i sådant fall är avtalet föremål för individuella överenskommelser mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.
 4. Tjänsten anses avslutad när verifieringsrapporten skickas till kunden, som inkluderar:
  1. grundläggande information om entreprenören, såsom adress, land, telefonnummer, e-postadresser, juridisk form, etc.
  2. information om de viktigaste riskfaktorerna
  3. information om styrelsen, aktieägare och företagets historia
  4. information om resultatet av verifiering av enskilda delar av företagets verksamhet
  5. motpartsbetyg
 5. Entreprenören kommer att skicka all hämtad information, med reservation för att inte hela listan ovan kanske är tillgänglig. All information kommer att skickas av entreprenören till den e-postadress som anges av uppdragsgivaren på användarens konto eller anges vid beställning av entreprenörens verifieringstjänst.
 6. Om entreprenören inte kan verifiera den entreprenör som uppdragsgivaren angett, återförs det belopp som betalats för tjänsten till uppdragsgivarens konto inom 3 arbetsdagar. Återbetalningen sker i samma form som den betalning som Kunden gjort för tjänsten. Om sådan retur inte kan göras kommer Entreprenören att kontakta Uppdragsgivaren för att ordna med annan returform. &Nbsp;
 7. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen.
 8. Verifieringsrapporten kan endast levereras på ett av följande språk: engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller polska.

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör Beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten har inte utförts av entreprenören inom den period som anges som datum för leverans av verifieringsrapporten.
 2. Beställaren har fått en verifieringsrapport för en annan entreprenör än den som anges i beställningen.

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan samt ange minst en av de ovan nämnda fall som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att behandla klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse på mottagandet av anmälan.
 

§ 5 Ansvar

Entreprenören är ensam ansvarig för att tillhandahålla beställaren verifieringsrapporten. Rapporten är upprättad med största noggrannhet baserad på tillförlitliga källor, dock ansvarar entreprenören inte för entreprenörens tillförlitlighet eller för att uppgifterna i rapporten är korrekta och aktuella. Entreprenören förklarar att entreprenörens betyg är en sammanfattning av alla verifieringar som gjorts. En positiv bedömning av entreprenören innebär inte att det inte finns någon risk i samarbete med entreprenören. Kunden åtar sig därför samarbete och utför alla transaktioner med motparten på egen risk. &Nbsp;

 

§ 6 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.