FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
23 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Föreskrifter för varusökningstjänsten

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Entreprenör - Merkandi LTD, nedan kallad Merkandi, baserat i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Beställande part - en företagare eller privatperson som beställer tjänsten att söka efter varor.
 3. Produktsökningstjänst - hädanefter kallad tjänsten, består i att söka efter leverantörer för specifika varor på uppdragsgivarens vägnar och sedan förse honom med kontaktuppgifter och all ytterligare information som behövs för att kontakta säljaren och köpa varorna. Tjänsten tillhandahålls av entreprenören.
 4. Kostnad för tjänsten - det belopp som kunden måste betala för att utföra varusökningstjänsten.

 

§ 2 Omfattningen av den tillhandahållna tjänsten

 1. Beställaren lägger en beställning på varusökningstjänsten via Merkandis webbplats. Kostnaden för tjänsten presenteras på tjänsteordersidan och gäller sökning efter en produkt enligt kundens specifikation.
 2. Efter att ha betalat för tjänsten som beställts av uppdragsgivaren får entreprenören ett bekräftelsemeddelande. Från och med då har kunden en obegränsad tid på sig att fylla i tjänsteformuläret, under vilken jag kommer att förse entreprenören med specifikationen av de varor som han vill beställa.
 3. Efter att ha fyllt i serviceformuläret påbörjar Beställaren sin implementering inom 3 arbetsdagar från datumet för ifyllandet. Om tidsfristen för utförandet av tjänsten inte kan hållas, åtar sig Uppdragstagaren att omedelbart underrätta Uppdragsgivaren om detta och i sådant fall är avtalet föremål för individuella överenskommelser mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.
 4. Tjänsten anses avslutad när följande information om de hittade erbjudandena skickas till kunden:
  1. säljarens internetadress
  2. Internetadress för den sökta produkten
  3. kontaktuppgifter för säljaren (inklusive telefonnummer, e-postadress, lageradress, företags-/säljarnamn etc.)
  4. beskrivning av de sökta varorna med data (pris, minimiorder, erbjudandedetaljer, garanti etc.)
 5. Entreprenören kommer att skicka all hämtad information, med reservation för att inte hela listan ovan kanske är tillgänglig. All information kommer att skickas av Leverantören till den e-postadress som anges av Uppdragsgivaren i användarens konto eller anges vid beställning av varusökningstjänsten.
 6. I händelse av att Leverantören inte kan hitta erbjudanden på de varor som Uppdragsgivaren sökt, återförs det belopp som betalats för tjänsten till Uppdragsgivarens konto inom 3 arbetsdagar. Återbetalningen sker i samma form som den betalning som Kunden gjort för tjänsten. Om sådan retur inte kan göras kommer Entreprenören att kontakta Uppdragsgivaren för att ordna med annan returform. &Nbsp;
 7. Tjänsten är tillgänglig för användning under en obegränsad tidsperiod, med förbehållet att dess användning endast är möjlig när huvudmannen har ett aktivt konto på Merkandi-plattformen.

 

§ 3 returer

 1. Kunden har möjlighet att återbetala avgiften för den tillhandahållna tjänsten inom 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes. Efter 100 kalenderdagar från det datum då tjänsten beställdes har kunden inte rätt till återbetalning.
 2. Villkoret för returen är att tjänsten inte har startats. Vid tidpunkten för ifyllandet av tjänsteformuläret upphör rätten att återvända att gälla, förutom i den situation som anges i punkten. 6 § 2 och pkt. 1, 2 och 3 § 4.
 3. För att få en återbetalning bör Beställaren kontakta Merkandi kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klagomål

Entreprenören tillåter att klagomålsförfarandet inleds i följande fall:

 1. Tjänsten tillhandahölls inte av entreprenören inom den period som anges som datum för leverans av erbjudandena för varorna.
 2. Uppdragsgivaren kan inte kontakta någon av de säljare som anges av entreprenören  
 3. Kunden har fått erbjudanden på andra varor än de som anges i beställningen.

För att skicka in ett klagomål, vänligen kontakta Merkandi kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktfliken på webbplatsen: https://merkandi.pl/contact. I klagomålets innehåll är uppdragsgivaren skyldig att lämna sina fullständiga uppgifter, kontaktuppgifter, numret på den betalda fakturan och ange minst ett av de ovan nämnda fallen som motiverar att Merkandi inleder klagomålsförfarandet.
Entreprenören är skyldig att pröva klagomålet inom 30 dagar från dagen för bekräftelse på mottagandet av ansökan.
 

§ 5 Ansvar

Entreprenören är ensam ansvarig för att tillhandahålla uppdragsgivaren offertuppgifterna och leverantörernas kontaktuppgifter. Entreprenören ansvarar inte för leverantörernas tillförlitlighet eller riktigheten av de uppgifter som lämnas i offerten. Entreprenören försäkrar att de angivna leverantörerna inte har verifierats av honom, därför åtar sig beställaren samarbete och utför alla transaktioner på egen risk. &Nbsp;

 

§ 6 Slutbestämmelser

I frågor som inte omfattas av dessa regler ska Merkandis allmänna kommersiella villkor och relevanta rättsakter gälla.

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.