FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
2 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Sekretesspolicy

Integritetspolicy  

på MERKANDI LTD

Politikens mål och räckvidd

Administratören av personuppgifter för användare av Merkandi-plattformen som är fysiska personer är Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, United Kingdom), vilket innebär att den bestämmer ändamålen och metoderna för behandling av dina personuppgifter.

Syftet med policyn är att fastställa de åtgärder som Merkandi vidtar för att skydda dina personuppgifter som behandlas via plattformen och mobilapplikationen samt inom de relaterade tjänsterna. Policyn anger i synnerhet omfattningen och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som Merkandi samlar in i samband med att du använder plattformen och mobilapplikationen. Dina personuppgifter som vi får från dig när du skapar ett konto, i samband med de aktiviteter som utförs av plattformen, när du lägger upp eller tittar på erbjudanden och i samband med uppdateringar av dina personuppgifter som görs via kontot. Behandlingen av dina personuppgifter kan också vara kopplad till utförandet av ett antal andra aktiviteter som är direkt kopplade till användningen av plattformen och mobilapplikationen. Användningen av plattformen, inklusive nedladdning av mobilapplikationen eller användning av mobilapplikationen eller relaterade tjänster, är endast möjlig efter att du har läst denna policy och de allmänna villkoren.

Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Omfattningen av de personuppgifter som behandlas av Merkandi kan variera beroende på vilka tjänster eller funktioner som tillhandahålls av Merkandi som du använder:

Registrering

Under registreringsprocessen kräver vi följande personuppgifter: e-postadress, inloggning, lösenord, telefonnummer samt information om företaget och dess adress. Om du inte tillhandahåller ovanstående uppgifter kan vi inte ingå ett avtal med dig och du kan följaktligen inte använda Merkandis tjänster.

Användning av kontot  

När du registrerar dig måste du fylla i dina identifieringsuppgifter och lämna information om din adress och de kontaktuppgifter som krävs för att vi ska kunna kontakta dig. För att du ska kunna använda plattformen fullt ut kräver vi att du anger din ålder så att vi kan verifiera din juridiska kapacitet. Om du ger oss ett uttagskonto kommer vi att behandla de personuppgifter som anges i samband med det kontot, dvs. ditt namn, ditt bankkontonummer och din hemadress.

För att ditt konto ska kunna aktiveras fullt ut kräver vi att du skickar in relevanta verifieringsdokument. Detta gör det möjligt för oss att bekräfta de uppgifter som du lämnade i samband med öppnandet av kontot. Vi kommer att behandla de personuppgifter som finns i verifieringsdokumenten för plattformens ändamål.

Efter att ha registrerat ett konto och under användningen av tjänsterna åtar sig Merkandi att ständigt uppdatera alla personuppgifter som lämnats, om det sker förändringar i något avseende.

Dessutom samlar vi in information om dina aktiviteter på plattformen, inklusive köphistorik, utfärdade erbjudanden, valda betalningsmetoder och innehållet i kommentarer och skickade meddelanden.

När du använder ditt konto kan du också ge oss andra frivilliga personuppgifter, t.ex. genom att ladda upp ditt foto eller en bild av dig själv (avatar), och därigenom samtycka till att de behandlas. Det är helt frivilligt att lämna sådana personuppgifter.

Dessutom kan vi få dina personuppgifter i samband med att du använder dig av möjligheten att logga in på plattformen eller mobilapplikationen via externa autentiseringstjänster som erbjuds av andra enheter som verkar oberoende av Markandi.pl (t.ex. tjänster som erbjuds av Google, Apple eller tjänster som erbjuds inom tjänster, inklusive sådana av social karaktär - såsom Facebook). I det här fallet får vi dina personuppgifter endast i form av namn och efternamn eller användarnamn, e-postadress och avatar som publiceras i en sådan tjänst eller tjänst, och dessa personuppgifter kan vi tilldela ditt konto eller behandla endast för att logga in eller registrera dig på plattformen. När du använder externa autentiseringstjänster bör du läsa villkoren och sekretesspolicyerna för leverantörerna av sådana tjänster.

Genomförande av transaktioner

För att göra betalningar måste andra personuppgifter behandlas, dvs. uppgifter i erbjudandet (särskilt innehållet i erbjudandet), transaktionsuppgifter (särskilt bankkontonummer, betalningsmetod, adress för mottagande av varor, leveransmetod), uppgifter till momsfakturan och uppgifter som gör det möjligt att spåra försändelser, skicka meddelanden, kommunicera med andra användare och göra betalningar för tjänster som tillhandahålls av Merkandi. Merkandi kan också få tillgång till innehållet i meddelanden som skickas mellan användare inom ramen för diskussioner och tvister. För att hantera transaktionen kan vi komma att använda de personuppgifter som du har lämnat till oss vid registreringen. För att hantera försäljningen kan vi dessutom komma att behandla dina personuppgifter, inklusive bland annat omsättningsvärde, information om beställningar (genomförande eller annullering, fraktnummer).

Kontaktformulär

I kontaktformuläret behandlar vi kontaktuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna kommunicera med dig och uppfylla din begäran. Detta kan omfatta personuppgifter som ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Som en del av tjänsten till dig kan vi dessutom ta kontakt med dig genom att använda personuppgifter som för detta ändamål finns på ditt konto eller som du har lämnat via sociala mediekanaler (t.ex. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). Vid kontakt med Merkandi via sociala mediekanaler som erbjuds av enheter som är oberoende av oss, samlar Merkandi in personuppgifter i form av användarnamn (t.ex. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) eller telefonnummer (t.ex. WhatsApp, WeChat) endast för kontaktändamål. Om det är tillåtet enligt tillämplig lag har Merkandi också rätt att få och lagra andra personuppgifter som rör kommunikationen, t.ex. information om supportförfrågningar eller feedback från användare.

Inkommande samtal till hjälplinjer

Inkommande samtal till Merkandi-jourerna spelas in. Om du bestämmer dig för att kontakta oss per telefon kommer vi att behandla dina personuppgifter, inklusive telefonnummer och innehållet i inspelningen (inklusive information som ges under samtalet), för att genomföra ansökan.

Deltagande i lojalitetsprogram, tävlingar eller kampanjer.

I samband med deltagande i lojalitetsprogram, tävlingar eller reklamkampanjer kommer vi att behandla dina personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående händelser. Beroende på vilken typ av evenemang som anordnas kan detta omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer eller e-postadress) eller andra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla kriterierna för att delta i dessa evenemang.

Marknadsföringsverksamhet 

Som en del av vår marknadsföringsverksamhet kan vi, antingen på grundval av legitimt intresse eller på grundval av ditt samtycke, behandla information för att hjälpa oss att skräddarsy reklam och innehåll efter dina preferenser och förväntningar (inklusive i samband med visning av beteendebaserad reklam). Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, din IP-adress, cookie-data eller information om din trafik på webbplatsen, inklusive de erbjudanden du tittar på och dina preferenser i detta avseende. Dessutom kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter, inklusive uppgifter som är nödvändiga för att skicka dig information, inklusive kommersiell information, i den utsträckning som du har angett (telefonnummer eller e-postadress).

Analytisk och statistisk verksamhet

Dina personuppgifter kan också behandlas av oss för analytiska och statistiska ändamål, inklusive undersökningar. För dessa ändamål kommer vi främst att använda information om din aktivitet på plattformen, inklusive information om användningen av enskilda tjänster, samt personuppgifter om dina preferenser och förväntningar. Genom undersökningar som skickas till användare via e-post eller som görs tillgängliga direkt på plattformen kan Merkandi samla in personuppgifter från dig, som till exempel kan omfatta ålder. Dina personuppgifter kan också användas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för plattformen. I detta avseende använder Merkandi bland annat teknik som bygger på digitala fingeravtryck, vilket innebär att vi samlar in så kallade digitala "fingeravtryck" från enheterna Användare, vilket gör det möjligt för oss att identifiera den enhet från vilken du använder eller den applikation som du installerar. Den information som vi samlar in om dig i detta avseende kan utgöra personuppgifter. Vi kan behandla personuppgifter som, men inte begränsat till, din IP-adress, uppgifter som härrör från cookies, parametrarna för den programvara och maskinvara du använder, konfigurationen av din enhet (t.ex. uppgifter om installerade plug-ins) eller information om din webbplatstrafik (inklusive användning av nätverkskommunikationsprotokoll), sidor som du tittar på och information om användningen av mobilapplikationen.

Åtgärder i samband med att anspråk framställs eller försvaras.

Vi kan behandla dina personuppgifter i samband med rätten att hävda eller försvara oss mot krav. I detta syfte behandlar Merkandi dina personuppgifter under hela den period då de krav som följer av det avtal som staten ingått med Merkandi eller som rör användningen av tjänster som tillhandahålls av Merkandi, plattformar och mobilapplikationer inte har preskriberats enligt tillämplig lag. Detta kan till exempel vara skuldbelopp, information om en viss beställning eller ett visst erbjudande, transaktionsuppgifter eller information som erhållits i samband med att Merkandi infolinks etablerar kontakt. Omfattningen av de personuppgifter som behandlas av oss kan variera från tid till annan, beroende på föremålet för anspråket.

Syfte, grunder och varaktighet för behandlingen av personuppgifter 

Beroende på vilka tjänster som Merkandi tillhandahåller som du använder, är det olika ändamål och rättsliga grunder för Merkandis behandling av personuppgifter och de perioder under vilka Merkandi kan lagra eller använda dina personuppgifter.

För vart och ett av ändamålen med behandlingen har vi angett den rättsliga grunden och den maximala perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras. Efter den angivna perioden kommer vi inte att använda dina personuppgifter för det angivna syftet. Det betyder dock inte att vi raderar den i alla fall. Vi lagrar dina personuppgifter under den längsta av de angivna perioderna för Merkandis specifika tjänster. Nedan har vi beskrivit standardverksamheten för personuppgifter i samband med användningen av tjänster som tillhandahålls av Merkandi. Mer detaljerad information om behandlingen av personuppgifter vid användning av specifika tjänster finns också i bestämmelserna för dessa tjänster.

Registrering och underhåll av konton, behandling av användartransaktioner

Användningen av vissa av de funktioner som finns tillgängliga på plattformen (inklusive användningen av mobilapplikationen) kräver att du registrerar dig i enlighet med förordningarna. Upprättandet och användningen av kontot är relaterat till vår behandling av dina personuppgifter.

Merkandi behandlar också dina personuppgifter i samband med hanteringen av transaktioner.

Den information som du lägger upp på plattformen kommer inte från Merkandi och är inte initierad av Merkandi. Av denna anledning är Merkandi inte ansvarig för den information som tillhandahålls, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. I erbjudanden och meddelanden bör du så långt det är möjligt inte lämna personuppgifter. När du lägger in dina personuppgifter i erbjudanden eller meddelanden gör du det på grundval av ditt eget, väl övervägda och informerade beslut. Du bör därför noga överväga de risker som är förknippade med att tillhandahålla sådan information.

I samband med behandlingen av ditt konto och dina transaktioner behandlar vi dina personuppgifter enligt beskrivningen i tabellen nedan. Dessutom kan dina personuppgifter behandlas för andra ändamål, inklusive analys, marknadsföring och för att säkerställa säkerheten för de tjänster som tillhandahålls, vilket du kan läsa mer om i denna policy.

I samband med utförandet av vissa av dina transaktioner (t.ex. transaktioner som omfattas av skyldigheten att arkivera eller betala moms av Merkandi) är vi enligt lag skyldiga att behandla, inklusive arkivering, personuppgifter som rör dessa transaktioner.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Utföra verksamhet i samband med stöd för användarens registrering och tillhandahållande av elektroniska tjänster för att stödja Merkandi-användarnas konton. Artikel 6. punkt 1 b i RODO (nödvändighet för att ingå och fullgöra avtalet) - personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta och driva kontot. do zawarcia i wykonania umowy) – dane osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta Till dess att tjänsten är avslutad
Anpassa dina kontoinställningar (inkludera en avatar och annan valfri personlig information i ditt konto) eller tillhandahålla personlig information när du loggar in på plattformen via en extern tjänst. Artikel 6. punkt 1 a i RODO (användarens samtycke) - endast med avseende på frivilliga personuppgifter som inte är nödvändiga för användningen av kontot. Tills de frivilliga personuppgifterna tas bort från kontot (återkallande av samtycke) eller tills tjänsten avslutas.
Klagomålshantering, inklusive lösning av tekniska problem. Art. 6 punkt 1 f RODO (Merkandis legitima intresse av att skydda Merkandis och användarens rättigheter). Tills klagomålet har behandlats eller det rapporterade problemet har lösts.
Förfölja och försvara krav som härrör från ett ingånget avtal eller som är relaterade till tillhandahållandet av tjänster, inklusive indrivning av fordringar, samt genomföra domstols-, skiljedoms- och medlingsförfaranden. Artikel 6. punkt 1 f i RODO (Merkandis legitima intresse av att skydda Merkandis rättigheter). Senast den sista dagen i det kalenderår som följer på tre år efter det att tjänsten avslutats.
Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter enligt skatte- och redovisningslagstiftningen.  Artikel 6. punkt 1 c i RODO i samband med artikel 70.1 i skatteförordningen och artikel 74 i bokföringslagen (nödvändighet att uppfylla en rättslig förpliktelse).) 5 år från utgången av det kalenderår då skatten skulle ha betalats.
Uppfyllande av skyldigheter avseende behandling, inklusive arkivering, av transaktionsuppgifter som följer av e-handelspaketet för mervärdesskatt.  Artikel 6. punkt 1 c RODO (rättslig förpliktelse) 10 år från utgången av det år då transaktionen genomfördes.

Användarstöd och kontaktformuläry

Om du kontaktar kundtjänsten, inklusive genom att ringa ett telefonsamtal till hotline, kan Merkandi under plattformens ledning behandla (t.ex. lagra eller analysera) dina personuppgifter.

Merkandi kan också samla in dina personuppgifter om du kontaktar oss via de verktyg som finns tillgängliga i Merkandi, inklusive det kontaktformulär som finns tillgängligt i Merkandi. Dessa personuppgifter är nödvändiga för att Merkandi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna kontakta andra användare, för ändamål som är direkt relaterade till Merkandis verksamhet. Kontaktformuläret tillhandahålls av Merkandi får inte användas för privat korrespondens som inte har med transaktionen att göra, och att använda det för sådana ändamål kan utgöra en överträdelse av reglerna. För att förhindra lagöverträdelser, inklusive illojala metoder, samlar Merkandi in uppgifter om meddelanden som görs via det ovannämnda formuläret. Merkandi kan också analysera och blockera med hjälp av särskild programvara innehållet i meddelanden som skickas mellan användare via det ovannämnda kontaktformuläret, särskilt om de har karaktären av skräppost (oönskad reklaminformation), innehåller förbjudet innehåll, t.ex. incitament för att begå brott eller på annat sätt hota användarnas säkerhet, t.ex. om de syftar till att olagligt få tag på lösenord till kontot eller om de bryter mot reglerna.

I samband med hanteringen av förfrågningar som riktas till Merkandi. inklusive via kontaktformuläret, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs i tabellen nedan. Dina personuppgifter kan också behandlas för andra ändamål, bland annat för analys, marknadsföring och för att garantera säkerheten för de tjänster som tillhandahålls, vilket du får veta mer om i denna policy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Kontakta användare, även i syfte att tillhandahålla tjänster och användarstöd, genom tillgängliga kommunikationskanaler, särskilt e-post, telefon och kanaler i sociala medier; Artikel 6. punkt 1 b i RODO (nödvändighet för att fullgöra avtalet). Fram till dess att tjänsterna upphör
Behandling av förfrågningar från användarna, särskilt till kundtjänsten och via kontaktformuläret, när de inte är direkt relaterade till fullgörandet av avtalet. Art. 6. punkt 1 f RODO (Merkandis legitima intresse av att svara på förfrågningar). Till dess att förfrågan eller begäran har besvarats eller uppfyllts.
Förebyggande av brister i kommunikationen Art. 6. punkt 1 f RODO (Merkandis berättigade intresse av att garantera säkerheten för de tjänster som tillhandahålls). Till dess att kommunikationen är avslutad.
Användning och utveckling av automatiserade kommunikationskanaler (maskininlärning).) Artikel 6. punkt 1 f i RODO (förbättring av den algoritm som ansvarar för att automatiserade kommunikationskanaler fungerar). Under en period på 12 månader från det att meddelandet i fråga skickades.
Förfölja och försvara krav som härrör från det ingångna kontraktet eller som är relaterade till tillhandahållandet av tjänster, inklusive indrivning av fordringar, föra talan. domstols-, skiljedoms- och medlingsförfaranden Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi , polegający na ochronie praw Merkandi ) Senast den sista dagen i det kalenderår som följer på tre år efter det att tjänsten avslutats.

Lojalitetsprogram, tävlingar, säljfrämjande åtgärder.

Merkandi kan anordna tävlingar eller kampanjer. Om du beslutar dig för att delta i ett sådant evenemang kan dina personuppgifter (t.ex. information som behövs för att kontakta dig) användas av Merkandi för att genomföra evenemanget på ett effektivt sätt. Kontaktuppgifter för användare som frivilligt deltar i evenemang behandlas av Merkandi i enlighet med lagen och för ändamål som rör dessa evenemang. Inom plattformen kan användarna också gå med i lojalitetsprogrammen.

Om du deltar i ett program, en tävling eller en kampanj kan dina personuppgifter användas av Merkandi i enlighet med tabellen nedan, men mer detaljerade regler om behandlingen av personuppgifter finns i de särskilda reglerna för dessa evenemang. Dessutom kan dina personuppgifter behandlas för andra ändamål, inklusive analys, marknadsföring och för att garantera säkerheten för de tjänster som tillhandahålls, vilket du får veta mer om i denna policy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Att vidta åtgärder för att ingå ett avtal och tillhandahålla tjänster för att möjliggöra deltagande i ett lojalitetsprogram. Artikel 6. punkt  1 b i RODO (nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet) eller om du lämnar frivilliga personuppgifter som inte är nödvändiga - artikel punkt 6. 1 a i RODO (samtycke). Tills ditt deltagande i lojalitetsprogrammet upphör, eller när det gäller frivilliga personuppgifter, tills du återkallar ditt samtycke.
Möjlighet att delta i en tävling eller en säljfrämjande åtgärd. Art. 6. punkt 1 f RODO (legitimt intresse av att fullgöra skyldigheter som följer av offentliga löften, anordnande av tävlingar eller liknande åtgärder, även i samband med aktiviteter som syftar till att främja varumärket Merkandi). Tills ditt deltagande i tävlingen (t.ex. utdelning av ett pris) eller kampanjen avslutas eller tills du lämnar in en effektiv invändning.
Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter enligt skatte- och redovisningslagstiftningen. Artikel 6. punkt 1 c i RODO i samband med artikel 70.1 i skatteförordningen och artikel 74 i bokföringslagen (nödvändighet att uppfylla en rättslig förpliktelse). 5 år från utgången av det kalenderår då skatten skulle ha betalats.
Förfölja och försvara sig mot fordringar som härrör från det ingångna avtalet eller som är relaterade till att möjliggöra deltagande i evenemanget eller genomförandet av evenemanget, inklusive indrivning av fordringar, domstols-, skiljedoms- och medlingsförfaranden. Artikel 6. plunkt 1 f i RODO (Merkandis legitima intresse av att skydda Merkandis rättigheter). Till och med den sista dagen i det kalenderår som följer på tre år efter det att deltagandet i evenemanget har upphört.

Marknadsföringsverksamhet

 • Merkandi kan också använda dina personuppgifter för att bedriva marknadsföring. Sådan verksamhet kan bestå av:
 • visa marknadsföringsinnehåll på plattformen eller mobilapplikationen som inte är anpassat till dina preferenser (kontextuell reklam). Om kontextuell reklam används för att visa personuppgifter sker behandlingen av dem i samband med genomförandet av den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen som omfattar främjande av Merkandis egen verksamhet eller tredje parts verksamhet;
 • visa marknadsföringsinnehåll som är anpassat till dina preferenser, inklusive anpassning av kategorier av erbjudanden eller enskilda erbjudanden i inställningarna för plattformen eller inställningarna för externa enheters tjänster på grundval av din aktivitet på plattformen (beteendebaserad reklam). Dina personuppgifter, inklusive personuppgifter som samlas in via cookies och annan liknande teknik, behandlas sedan av Merkandi och externa enheter i marknadsföringssyfte. Sådana åtgärder vidtas endast om du samtycker till dem, vilket du kan återkalla när som helst;
 • utföra annan verksamhet som rör direkt marknadsföring av varor eller tjänster (skicka kommersiell information via e-post eller annan marknadsföringsverksamhet) via olika elektroniska kommunikationskanaler, inklusive e-post, SMS/MMS, push. Vi kontaktar dig också per telefon. Dessa åtgärder vidtas på grundval av det legitima intresset hos Merkandi eller det legitima intresset hos enheter som samarbetar med Merkandi. Samtycket kan återkallas när som helst.

För att genomföra marknadsföringsaktiviteter använder Merkandi i vissa fall profilering. Detta innebär att vi genom automatisk behandling av personuppgifter utvärderar utvalda faktorer om användarna för att analysera deras beteende eller skapa en prognos för framtiden. Detta gör det möjligt att bättre anpassa det visade innehållet till användarens individuella preferenser och intressen.

I samband med våra marknadsföringsaktiviteter behandlar vi dina personuppgifter enligt de principer som beskrivs i tabellen nedan. Dina personuppgifter kan också behandlas för andra ändamål, inklusive analytiska ändamål och för att säkerställa säkerheten för de tjänster som tillhandahålls, vilket du får mer information om i denna policy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod). Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Visning av kontextuell reklam (direkt marknadsföring av egna tjänster eller varor Merkandi eller tredje parts tjänster eller varor). Art. 6. punkt 1 f RODO (Merkandis berättigade intresse av att främja Merkandis eller tredje parters varor eller tjänster). Tills du slutar använda plattformen eller mobilapplikationen.
Visa beteendebaserad reklam baserat på tidigare tittat innehåll, anpassa kategorier av erbjudanden eller enskilda erbjudanden i inställningarna för plattformen eller i inställningarna för tredjepartstjänster externt på grundval av aktivitet på plattformen Artikel 6. punkt 1 f i RODO jämförd med artikel 173 i telelagen (Merkandis berättigade intresse består i att främja Merkandis eller tredje mans varor eller tjänster i samband med samtycket). Tills du återkallar ditt samtycke (enligt telelagstiftningen) eller gör en effektiv invändning mot behandlingen av dina personuppgifter.
Kontakta användare för ändamål som rör tillåtna marknadsföringsaktiviteter, genom tillgängliga elektroniska kommunikationskanaler, inklusive e-post, SMS/MMS push. Kontakt per telefon Artikel 6. punkt 1 f i RODO i samband med artikel 10 i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg eller artikel 172 i telelagen (Merkandis berättigade intresse av att främja Merkandis eller tredje mans varor eller tjänster i samband med samtycket till kommunikationskanalen). Tills du återkallar ditt samtycke till att ta emot kommunikation eller information (i enlighet med bestämmelserna i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg eller telekommunikationslagen) eller tills du gör en effektiv invändning mot behandlingen av dina personuppgifter.

Analytisk och statistisk verksamhet och undersökningar

Dina personuppgifter kan behandlas av Merkandi för analytiska och statistiska ändamål. I det här fallet använder vi dina personuppgifter för att genomföra aktivitetsanalyser, för att fastställa shoppingpreferenser och för att förbättra funktionaliteten och kvaliteten på Merkandis tjänster. Merkandis möjlighet att för analytiska och statistiska ändamål behandla information som samlats in med hjälp av cookies och liknande teknik är beroende av användarens samtycke till att lagra sådan information på din terminalutrustning.

Genom undersökningar som skickas till användare via e-post eller som görs tillgängliga direkt på plattformen samlar Merkandi in personuppgifter från användarna, som kan användas för att studera användarnas preferenser och anpassa Merkandis erbjudande till deras förväntningar. Sådana personuppgifter används också för att utveckla statistiska analyser. 

I samband med genomförandet av analytiska och statistiska aktiviteter behandlar vi dina personuppgifter enligt de principer som beskrivs i tabellen nedan. Dina personuppgifter kan också behandlas för andra ändamål, särskilt för att garantera säkerheten för de tjänster som tillhandahålls, vilket du får mer information om i denna policy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Genomförande av statistiska analyser Art. 6 punkt 1 f RODO (Merkandis legitima intresse består i att analysera användarens aktivitet, inklusive historisk aktivitet, för att optimera de tillhandahållna tjänsterna). Till slutet av lagringen av användarens personuppgifter i samband med ett annat aktivt syfte med behandlingen eller till den tidpunkt då en effektiv invändning mot behandlingen av personuppgifter görs (dock inte längre än till den sista dagen i det kalenderår som följer på utgången av tre år efter det att Merkandi har avslutat sina tjänster).
Trafikhantering på plattformarna, inklusive övervakning av användarnas aktivitet, som bland annat omfattar sökordssökningar och publicering av erbjudanden. Art. 6. punkt 1 f RODO (Merkandis berättigade intresse består i att analysera användarnas aktiviteter för att optimera de tjänster som tillhandahålls). Personuppgifter behandlas i realtid, så de lagras tills användaren slutar använda de tjänster som Merkandi tillhandahåller på plattformarna (dvs. tills du lämnar webbplatsen).
Utföra undersökningar, forskning och analyser på plattformen, bland annat för att få den att fungera, förbättra de tillgängliga tjänsternas prestanda eller bedöma besökarnas huvudsakliga intressen och behov. Art. 6. punkt 1 f RODO (Merkandis berättigade intresse består i att analysera användarnas aktiviteter för att optimera de tjänster som tillhandahålls). Personuppgifter behandlas i realtid, så de kommer att lagras tills användaren slutar använda de tjänster som Merkandi tillhandahåller på plattformarna (dvs. tills det är dags att slutföra undersökningen, forskningen eller analysen).

Säkerställa säkerheten för de tjänster som tillhandahålls.

När det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten för tjänsterna, inklusive IT-resurser eller andra användares säkerhet, har Merkandi rätt att automatiskt få och registrera dina personuppgifter som överförs till servern av webbläsare eller din enhet när du använder plattformen eller mobilapplikationen.

För att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå samlar Merkandi in och registrerar personuppgifter som överförs till servern av webbläsare eller din enhet (vilket i synnerhet omfattar tekniska element i din enhet, dina webbläsarinställningar och uppgifter om ditt beteende på Merkandi) på ett sätt som skapar ett unikt digitalt "fingeravtryck" av de enheter eller instanser av applikationen som du använder. Merkandi kan använda sådana digitala "fingeravtryck" för ytterligare autentisering av användaren. Dessa åtgärder bidrar till att förhindra bedrägerier och missbruk.

För att garantera säkerheten för de tjänster som tillhandahålls behandlar vi dina personuppgifter enligt de principer som beskrivs i tabellen nedan.

Syftet med behandlingen av personuppgifter Rättslig grund för behandling av personuppgifter Period för lagring av personuppgifter för ett visst ändamål (lagringsperiod).
Säkerställa säkerheten för de tjänster som vi tillhandahåller elektroniskt, inklusive att se till att interna policyer följs, förhindra bedrägerier och missbruk och säkerställa trafiksäkerhet. Artikel 6. punkt 1 b i RODO (nödvändig för fullgörandet av avtalet eftersom den digitala tjänsteleverantörens tillhandahållande av tjänsten för handelsplattformen på nätet är nödvändig i den mening som avses i lagen om nationella cybersäkerhetssystem). Tills användaren avslutar användningen av tjänsterna.

IP-adress, cookies, plats och identifieringsnummer för mobila enheter.

Merkandi kan samla in dina personuppgifter i samband med plattformen genom teknik som cookies, spårningspixlar och objekt som delas lokalt (t.ex. i webbläsaren eller på din enhet). 

Merkandi lokalt samlar in information om din enhets aktuella plats om du ger oss sådana personuppgifter. Dessa personuppgifter kommer inte att lagras av Merkandi. Innan du laddar ner informationen om din plats kommer du att bli ombedd att godkänna detta.

Användarnas rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter och utövandet av dessa rättigheter

Merkandi gör det möjligt för dig att uppfylla alla dina rättigheter enligt RODO, dvs. de rättigheter som beskrivs i artiklarna 15-21 i RODO. Nedan följer en detaljerad beskrivning av varje rättighet.

 • rätt till tillgång till personuppgifter gör det möjligt för dig att från Merkandi få information om Merkandis behandling av dina personuppgifter, inklusive i första hand målen och den rättsliga grunden för behandlingen, omfattningen av de uppgifter som innehas, de enheter till vilka dina uppgifter lämnas ut och det planerade datumet för radering av uppgifterna.
 • rätten att få en kopia av personuppgifter Du kan använda dig av denna funktion för att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Merkandi.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter Du kan dra nytta av detta om du märker att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. I detta fall åtar vi oss att rätta till eventuella inkonsekvenser eller fel i de personuppgifter som behandlas och att komplettera dem om de är ofullständiga.
 • rätten att radera personuppgifter Du kan dra nytta av följande: Dina personuppgifter kommer inte längre att vara nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas av Merkandi; du återkallar ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter eller invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; dina personuppgifter kommer att behandlas olagligt.
 • rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter du kan utöva dina rättigheter om: du märker att dina personuppgifter är felaktiga - du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under en viss tid för att vi ska kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta; dina personuppgifter behandlas olagligt, men du vill att de ska raderas; vi behöver inte längre dina personuppgifter, men du kan behöva dem för att försvara dig eller göra anspråk på dem; du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter - tills vi fastställer om våra legitima skäl har företräde framför skälen för invändningen.
 • rätten till överföring av personuppgifter Du kan dra nytta av detta om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller på grundval av det avtalsförhållande som knyter Merkandi till dig, och om behandlingen sker på automatiserad väg.
 • Rätten att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål Du kan när som helst göra invändningar om dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, utan att behöva motivera en sådan invändning.
 • Rätten att invända mot andra ändamål för behandlingen av personuppgifter Du kan när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation, utöva din rätt att utöva den om dina personuppgifter behandlas på grundval av ett legitimt intresse av Merkandi (t.ex. för analytiska eller statistiska ändamål). Invändningen i detta avseende bör innehålla en motivering.
 • rätten att återkalla samtycke Du kan utöva din rätt när som helst om dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du drog tillbaka ditt samtycke.
 • Om du använder dig av rätt till invändningar när det gäller profilering av personuppgifter bör du logga ut från alla enheter och radera cookies från dem (i vissa fall kan processen ta upp till 48 timmar).

Du har Rätt att lämna in ett klagomål i samband med vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Övervaka korrekt behandling av personuppgifter i England.

 Information Commisioner's Office (ICO): https://ico.org.uk/

För information om GDPR, se ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

 1. Mottagare av personuppgifter
 • Merkandi kan lämna dina personuppgifter till följande tredje parter:
 • enheter som samarbetar med Merkandi , som leder webbplatser eller tillhandahåller webbapplikationer (inklusive mobilapplikationer), för att publicera användarens erbjudanden som utfärdas i kategorier av reklamkaraktär;
 • Enheter som samarbetar med Merkandi , som leder webbplatser eller tillhandahåller webbapplikationer (inklusive mobilapplikationer) för att jämföra åsikter om transaktioner, för att samla in åsikter om transaktioner som genomförts på plattformarna, genom undersökningar.

Merkandi kan samarbeta med tredje part, t.ex. specialiserade leverantörer av lagringstjänster för personuppgifter, analystjänster och inkassotjänster, för att dessa enheter ska kunna tillhandahålla tjänster för Merkandi. I detta fall har dessa enheter inte rätt att använda dina personuppgifter för sina egna syften (personuppgifter kommer alltid att behandlas för Merkandis räkning och ändamål), och deras åtgärder omfattas av tillämplig lag och denna sekretesspolicy.

Samarbetet ska omfatta följande:

 • Lagring och åtkomst till information: lagring av information eller åtkomst till information som redan är lagrad på din enhet, t.ex. reklamidentifierare, enhetsidentifierare, cookies och liknande teknik;
 • Personalisering: insamling och behandling av information för att anpassa annonser och/eller innehåll på webbplatser eller applikationer;
 • Val, leverans och rapportering av annonser: samla in information och kombinera den med tidigare insamlad information för att välja och leverera annonser till dig och mäta deras effektivitet (vilka annonser som visades, hur ofta, när och var de visades och om du vidtog någon åtgärd med anknytning till annonsen, t.ex. att du klickade på annonsen eller köpte något);
 • genomföra indrivningsförfaranden;
 • Tillhandahålla tjänster för att stödja/förbättra genomförandet av beställningar som görs på Merkandi.

Dina personuppgifter i bilden (avatar) som vi delar med andra användare vid kommunikation som sker under Merkandi.

Merkandi kan dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter enligt lag i samband med pågående förfaranden för eventuella lagöverträdelser eller för att bekämpa andra eventuella överträdelser av reglerna (inklusive i samband med förfaranden som rör bedrägeri och missbruk av Merkandi).

Enligt den antagna policyn förbinder sig Merkandi att inte sälja användarnas personuppgifter. Vid omstrukturering eller försäljning av verksamheten eller en del av den och överföring av alla eller en betydande del av dess tillgångar till en ny ägare kan användarnas personuppgifter, inklusive dina, överföras till den nya ägaren för att säkerställa fortsatt tillhandahållande av tjänsterna under plattformen..

Merkandi kan dela anonymiserade personuppgifter (dvs. som inte identifierar specifika användare) med externa tjänsteleverantörer, pålitliga partners eller forskningsinstitut för att bättre kunna identifiera hur attraktiva annonser och tjänster är för användarna, för att förbättra den övergripande kvaliteten och effektiviteten hos de tjänster som tillhandahålls av Merkandi eller de listade enheterna eller för att delta i forskning för bredare samhällsnytta.

Om du bedriver försäljning via kontot är du skyldig att, efter att ha erhållit personuppgifter från Merkandi om andra användare som är fysiska personer, uppfylla alla skyldigheter som följer av RODO, inklusive skyldigheten att tillhandahålla information och ge dem möjlighet att genomföra sina rättigheter enligt RODO.

Överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till bland annat:

 • Google LLC, med säte i Mountain View, USA, i samband med användningen av e-postsystemet och de verktyg som ingår i G-Suite, för statistiska och administrativa ändamål och i samband med användningen av Googles reCAPTCHA-mekanism för säkerhetsändamål;
 • Google Ireland Limited med säte i Dublin, Irland, i samband med användningen av de tjänster för behandling av personuppgifter som erbjuds av denna enhet, för att säkerställa Merkandis tillhandahållande av tjänster som erbjuds under Merkandi;
 • Facebook - Facebook Ireland Limited med huvudkontor i Dublin, Irland, i samband med behandling av uppgifter om besökta sidor och innehåll;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. med säte i Warszawa, Polen, i samband med behandling av webbläsaruppgifter, beteendeuppgifter, information om användare och besökare, e-postkommunikation och direktmarknadsföringssystem;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. med säte i Brno, Tjeckien, i samband med registrering och behandling av användarbeteende, inklusive beteendedata;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. baserat i Wrocław, Polen, i samband med behandling av webbläsaruppgifter, information om användare och besökare, e-postkommunikation och chatt;
 • Zendesk INC, med säte i San Francisco, USA, i samband med behandling av webbläsaruppgifter, information om användare och kontakt med besökare, e-postkommunikation och chatt;
 • Retool INC, med säte i San Francisco, USA, i samband med behandlingen av användaruppgifter i form av sammanställningar;
 • Betalningsportaler - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, i samband med behandling av betalningar och användarinformation.

Merkandi agerar alltid på grundval av mekanismer för att säkerställa en adekvat skyddsnivå, bland annat genom att tillämpa standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare som är etablerade i tredje land och som godkänts av Europeiska kommissionen. 

Ändring av bestämmelserna

Vid behov kan Merkandi ändra bestämmelserna i denna sekretesspolicy. 

Kontaktuppgifter

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter, inklusive svar på frågor om integritetspolicyns räckvidd, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige.

Här är hans kontaktuppgifter: 

Adress e-post: infoinfo@merkandi.pl

Telefonnummer: +48 22 307 97 38

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.